Materials per una llar sana

ECOMATÈRIES

Intentem recuperar i promoure la utilització de materials i tècniques tradicionals que han estat oblidades en les darreres dècades: estucs de calç, morters de fang i tractaments per la fusta a base d’olis i ceres.

Des de www.ecomateries.com, apostem per una alternativa als materials de construcció perjudicials tan per la salut com pel medi ambient. Avui en dia ja comença a ser habitual parlar de bioconstrucció, estalvi energètic, implicació d’empreses en reduir les seves emissions de CO2, o materials liures de COVs (compostos orgànics volàtils, perillosos contaminants de l’aire). Volem formar part d’una creixent onada de persones amb ganes d’establir un canvi positiu en els hàbits de la nostra societat, i millorar la qualitat dels nostres habitatges. Els productes que us oferim són materials saludables, ecològics, sense enganys ni falsa publicitat.

Volem aportar des de petites solucions per fer les llars més saludables i confortables, fins rehabilitacions integrals dels habitatges, sempre emprant materials naturals i alhora respectuosos amb el medi ambient.  Pretenem donar un servei complert i adaptat a les diferents necessitats, estudiant i avaluant cada cas per oferir la solució més adient.